Semak Maklumat Pegawai
Skrin ini akan menyemak samada maklumat pemohon telah wujud atau tidak. Jika belum wujud, skrin pendaftaran akan dipaparkan manakala jika maklumat telah wujud skrin kemaskini akan dipaparkan.